E-akta

|
Grupa Doradcza KDRC

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy związane ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz ich elektronizacją.

Pracodawca może decydować, w jakiej formie chce przechowywać dokumentację pracowniczą – papierowo, czy elektronicznie.

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca czy zleceniodawca pracodawca będzie przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Dla pracowników, których zatrudnił po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r., może skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat, ale tylko, jeśli spełni dodatkowe warunki, które wynikają z ustawy tj.:

▪ przekaże do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) oraz

▪ raport informacyjny (ZUS RIA).

Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawcaprzechowuje przez okres 50 lat.

Ustawa wprowadza obowiązek wykazywania nowych danych, co wiąże się m.in. ze zmianą dotychczas funkcjonujących formularzy ZUS oraz wprowadzeniem nowych.