Cotygodniowy przegląd prasy (T32)

|
Grupa Doradcza KDRC

Wymiany udziałów nie można traktować jako unikania opodatkowania

Pojawia się coraz więcej opinii zabezpieczających sygnowanych przez Szefa KAS w przedmiocie wymiany udziałów. Uważa on, że zakup spółki alternatywnej, a następnie wniesienie do niej udziałów, nie jest unikaniem opodatkowania.

Ostatnia z tych opinii dotyczyła nabycia przez osoby fizyczne 100% udziałów spółki alternatywnej Y i wniesienia do niej tytułem aportu udziałów posiadanych przez te osoby w kapitale zakładowym spółki X. Pomysł na wypłatę udziałów przedstawiał się tak, że dywidenda ze spółki X miała trafić do spółki Y, a następnie dywidenda ze spółki Y do osób fizycznych.

Jednym z argumentów, którymi posługiwali się wnioskodawcy było to, że działania te są dokonywane w ramach reorganizacji struktur firm i zmierzają do utworzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej, która wyposażona w odpowiedni kapitał będzie mogła tę działalność inwestycyjną prowadzić. Takie ukształtowanie struktur spółek miało także służyć oddzieleniu działalności operacyjnej prowadzonej przez spółkę X oraz działalności inwestycyjnej prowadzonej przez spółkę Y.

Według wnioskodawców działania tę będą neutralne na gruncie prawa podatkowego. Korzystne jednak dla spółki Y będzie to, że po spełnieniu określonych warunków będzie mogła ona korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku dochodowego CIT, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Jest to tzw. zwolnienie dywidendowe, które obejmuje przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Szef KAS uznał jednak, że nie może być w takim przypadku mowy o próbie uniknięcia opodatkowania. Dodatkowo nie doszukał się on też sztuczności ani sprzeczności z celem przepisów działań wnioskodawców.

Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 2 czerwca 2021 r., sygn. DKP1.8011. 20.2020

Zmiany w formularzu VAT-26

Ostatnio opublikowany został projekt rozporządzenia, z którego wynika, że od dnia 1 października 2021 r. wejdzie w życie nowy wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Jest to pokłosie pakietu zmian tzw. SLIM VAT 2, który znajduje się w końcowym etapie prac legislacyjnych. Złożenie formularza VAT-26 będzie umożliwiać podatnikom odliczenie 100% VAT przy zakupie i użytkowaniu samochodów osobowych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zmianie ulegnie termin składania deklaracji VAT-26. Od 1 października formularz będzie można składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z pojazdem, a aktualizację druku będzie można składać do końca miesiąca, w którym dokonano zmiany przeznaczenia auta.

Na formularzu VAT-26 będzie można także odszukać informację, że datą poniesienia pierwszego wydatku jest również data wpłaty przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty lub przyjęty w używanie.

Do pola „data nabycia pojazdu” również dodano wyjaśnienie, które stanowi, że gdy datą poniesienia pierwszego wydatku jest data wpłaty przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty lub przyjęty w używanie, to w polu „data nabycia” należy podać planowaną datę: oddania pojazdu do używania po jego wytworzeniu, datę importu, datę przyjęcia w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ostatnią zmianą jest natomiast to, że podatnik, który nie jest osobą fizyczną, nie będzie miał obowiązku podania numeru REGON, natomiast gdy podatnik będzie osobą fizyczną – będzie on zwolniony z podania daty urodzenia.