Cotygodniowy przegląd prasy (t14)

|
Grupa Doradcza KDRC

Portfele kryptoaktywów przestaną być anonimowe

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów.

Zamiarem urzędników jest to, aby obrót kryptoaktywami przypominał obrót tradycyjnymi walutami w możliwie jak największym stopniu. W myśl przepisów rozporządzenia, giełdy prowadzące obrót kryptoaktywami, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będą musiały śledzić wszystkie transakcje.

Przy każdym przelewie kryptoaktywów, giełdy będą zobowiązane do poznania nadawcy oraz adresata, znajdzie to także zastosowanie w stosunku do prywatnych portfeli. Należy jednak pamiętać, że nawet dzisiaj obrotu np. kryptowalutami nie można uznać za w pełni anonimowego, chociaż w istocie identyfikacja użytkowników stanowi pewne wyzwanie.

Rozporządzenie nie będzie dotyczyć transakcji peer-to-peer, bowiem celem nowych regulacji ma być zobowiązanie giełd do badania, czy w ramach ich działalności nie występuje ryzyko prania pieniędzy. Analizie będą podlegać jedynie wymiany tradycyjnych walut na kryptoaktywa i z powrotem.

Głównym celem regulacji jest możliwość ustalenia, jaki użytkownik wymienił kryptoaktywa na tradycyjne środki płatnicze, jak duża jest to suma i skąd pochodzi. Celem jest tutaj ustalenie ewentualnego beneficjenta prania pieniędzy.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie zmian przez cały Parlament Europejski, a następnie negocjacje z Radą w celu przyjęcia ostatecznej wersji przepisów.

Problemy z przekształceniem w Prostą Spółkę Akcyjną

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności dla tzw. startupów, w szczególności w obszarze nowych technologii, IT czy działalności B+R, czyli dla tych rodzajów działalności, które charakteryzują się koniecznością pozyskania w fazie początkowej znacznego kapitału pieniężnego w możliwie jak najkrótszym czasie.

Nowa Spółka kierowana jest właśnie do tych specjalistów, którzy nie posiadają kapitału i jednocześnie obawiają się utraty kontroli nad firmą po dopuszczeniu do niej inwestorów. PSA pozwala bowiem na swobodę kształtowania akcji uprzywilejowanych, które umożliwiają pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji, bez jednoczesnego powstania ryzyka utraty kontroli nad firmą.  

PSA stanowi hybrydę łączącą zasady korporacyjne znane sp. z o.o. oraz sp. a. z cechami opodatkowania, które są właściwe dla spółek osobowych. Polskie rozwiązanie powstało na wzór amerykańskiej Limited Liability Companies (LLCs), ale także na analogicznych rozwiązaniach obowiązujących np. we Francji, Słowacji czy w Luksemburgu.

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z takiej formy prawnej, nie musi likwidować dotychczasowej działalności i zakładać jej na nowo. Wystarczy przeprowadzić przekształcenie, przy okazji którego co do zasady konieczne jest opłacenie podatku PCC. Jednak w przypadku PSA natrafiamy na pewien problem.

Mianowicie, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC podlega zmiana umowy spółki, jeżeli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy, za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli wynikiem zmiany jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Wstępna analiza powyższych regulacji prowadzi do dość oczywistego wniosku – w wyniku przekształcenia dochodzi o zmiany umowy spółki, a w konsekwencji do obowiązku zapłaty podatku PCC. Jednakże ustawa o PCC zawiera słonik pojęć, które są wykorzystywane na potrzeby ustawy. W art. 1a pkt 2 ustawa definiuje spółkę kapitałową jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Wobec czego, ustawodawca przy okazji nowelizacji wprowadzającej PSA, nie uwzględnił zmian w ustawie o PCC oraz tego, że definicja spółki kapitałowej pozostaje na gruncie tej ustawy zawężona. W efekcie, PSA na gruncie ustawy o PCC nie stanowi spółki kapitałowej, zatem nie znajdą dla niej zastosowania wyżej wskazane przepisy ustawy, a przekształcenie w Prostą Spółkę Akcyjną nie będzie objęte podatkiem PCC.