Cotygodniowy przegląd prasy (9 października 2020)

|
Grupa Doradcza KDRC
Kodowanie GTU „w pigułce”
 • Przedsiębiorco, pamiętaj, że jeśli posiadasz status czynnego podatnika VAT, w związku z wprowadzonymi zmianami, współpraca z biurem księgowym nabierze jeszcze większego znaczenia.
 • Podczas wystawiania faktur VAT należy uwzględniać nich m.in. kody GTU – celem prawidłowego przygotowania nowego pliku JPK.
 • Kody GTU odnoszą się do określenia konkretnych grup towarów i usług.  Wszystkich kodów jest 13, a ich wybór zależy od tego jaki towar lub usługa jest sprzedawana.
 • Przed wystawieniem faktury, należy upewnić się, czy nasz towar/usługa znajduje się w konkretnej kategorii GTU – jeśli tak, oznaczenie właściwego kodu jest obowiązkiem!
 • Jeśli przedmiotu sprzedaży nie można zaliczyć do danej kategorii kodów GTU, nie można czysto „zapobiegawczo” wpisywać dowolnego GTU. Błędne oznaczanie transakcji jest błędem i będzie podlegać korekcie.
 • W przypadku problemów z prawidłowym zakwalifikowaniem danego towaru/usługi, powinniśmy sprawdzić  wykaz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, który jest znacznie bardziej szczegółowy niż dostępne opisy kodów GTU.
 
JPK_ VAT – co z Mechanizmem Podzielonej Płatności?
 • Jak już wspominaliśmy, od 1 października obowiązuje nowy plik JPK_VAT (obejmujący zarówno ewidencję VAT, jak i deklarację VAT).
 • Należy pamiętać, że oznaczenie MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) stosujemy do faktury jako całości (nawet jeśli tylko jedna pozycja na fakturze podlegałaby obowiązkowemu MPP).
 • W części ewidencyjnej JPK_VAT należy wskazywać jedynie te faktury, które dotyczą obowiązkowego MPP – tak wynika z rozporządzenia ministra finansów z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988).
 • Dlatego, jeżeli faktura została opłacona dobrowolnie mechanizmem podzielonej płatności, nie należy jej oznaczać w nowym pliku JPK_VAT.

 

Wyższy podatek od nieruchomości
 • Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok  jasno wskazuje, iż obciążenia lokalną daniną w przyszłym roku mogą pójść w górę. Zgodnie z treścią obwieszczenia, w przypadku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatek może wzrosnąć nawet o 0,94 zł za metr kwadratowy nieruchomości.
 • Oczywiście, to czy będziemy mieli do czynienia z podwyżką zależy od polityki finansowej danego samorządu. Należy bowiem pamiętać, iż organy samorządu mogą, ale nie muszą stosować składek maksymalnych. Lokalne budżety w okresie pandemii świecą pustkami i ryzyko stosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości należy uznać za znaczne.
 • Jednak nie tylko budżety samorządów ucierpiały w okresie pandemii, Polski biznes został przez nią równie mocno poturbowany i firmy jeszcze przez długi czas będą borykać się z problemami. Sięgnięcie przez samorządy po maksymalne stawki podatku może okazać się zabójcze dla wielu firm, niezależnie od ich wielkości.
 • Gminy z pewnością są świadome tego, w jakiej kondycji znajdują się polscy przedsiębiorcy dlatego każda decyzja o podniesieniu stawek podatku VAT niewątpliwie będzie poprzedzona racjonalną i wnikliwą analizą.