Cotygodniowy przegląd prasy 2 października 2020

|
Grupa Doradcza KDRC
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym zestawieniem najważniejszych informacji dla przedsiębiorców i podatników. 
NOWY WZÓR  JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO  – JPK_V7
 • Od 1 października 2020 r. zacznie obowiązywać JPK_V7 – czyli nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego.
 • Do nowych obowiązków przedsiębiorców będzie należeć oznaczanie w tym pliku specjalnym kodami niektórych grup towarów i  usług (kody GTU), transakcji, dowodów sprzedaży i nabycia.
 • Termin na wysyłkę pierwszego pliku JPK_V7 za miesiąc październik –  zgodnie z nowymi zasadami, upływa 25 listopada b.r.
Za niepoprawne wypełnienie nowego pliku JPK_V7 grozić będzie sankcja.
 • W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego nieprawidłowości (tj. „błędów uniemożliwiających przeprowadzenie weryfikacji transakcji”), podatnicy w pierwszej kolejności zostaną wezwani do skorygowania pliku. Na dokonanie tej czynności będą mieć 14 dni.
 • Za brak korekty lub dokonanie jej w sposób nieprawidłowy, podatnicy będą mogli otrzymać karę administracyjną wynoszącą 500 zł za każdy popełniony błąd.
 • Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nowymi wytycznymi oraz do kontaktu z naszą kancelarią, w celu uzyskania kompleksowej pomocy w tym zakresie.

 

ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

 • Już niedługo – zgodnie z zapowiedziami rządu, część przedsiębiorców będzie mogła  skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień.
 • Zwolnienie z ZUS-u będzie uzależnione od kodu PKD przedsiębiorcy.
 • Uprawnieni będą jedynie ci przedsiębiorcy, posiadający poniższe kody PKD:
  • 49.39.Z (transport lądowy)
  • 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania)
  • 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń)
  • 79.11.A (agenci turystyczni)
  • 79.90.A (piloci i przewodnicy)
  • 82.30.Z (organizacja wystaw, targów i kongresów)
  • 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach)
  • 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń)
  • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni)
  • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
  • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)
 • Kolejnym warunkiem uzyskania pomocy będzie wykazanie, że przychód uzyskany z prowadzonej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który jest składany wniosek o zwolnienie, był niższy o co najmniej 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 r.
 • Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
 • W przypadku opłacenia składek za miesiące od czerwca do sierpnia, będzie możliwość uzyskania ich zwrotu.
 • Oprócz zwolnienia z opłacania składek ZUS, Ministerstwo Rozwoju, zapowiada także możliwość wnioskowania o dodatkowe świadczenie postojowe.

 

WZROST WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO W 2021 R.

 • Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 przyjętego przez rząd,
 • Najniższa płaca dla pracowników w 2021 r. wyniesie 2,8 tys. zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – 18,30 zł.