Co podlega PCC?

|
Grupa Doradcza KDRC

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają jedynie (wg wskazanych stawek):

  • następujące czynności cywilnoprawne:

  • zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych;

  • orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak ww. czynności cywilnoprawne czy zmiany ww. umów.