Zmiany stawek VAT na żywność od kwietnia 2024 – sprawdź nowe przepisy!

Jak zmiany przepisów prawnych, jak np. zmiana stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze od kwietnia, wpływają na wiążące informacje stawkowe?

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia (do 0%) stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze.

Zmiany w przepisach dotyczących VAT, tj. zmiany w stawce na podstawowe produkty spożywcze od 1 kwietnia 2024 r., oznaczają wygaśnięcie 1 kwietnia 2024 r. wiążących informacji stawkowych (WIS) wydanych dla podstawowych produktów spożywczych objętych wcześniej przejściową stawką VAT 0%
(wymienionych w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT). Towary te od 1 kwietnia 2024 r. objęte są stawką VAT 5%.

Powyższe zmiany w zakresie VAT nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) – ta nie uległa zmianie. Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasły 1 kwietnia 2024 r., pozostaje aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter czy zastosowanie tych towarów się nie zmienią.

Krajowa Informacja Skarbowa zadeklarowała, że jeżeli podatnik wystąpi o wydanie nowej WIS dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku z ww. zmianami stawek VAT, to dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu. Od 1 stycznia 2024 r. wniosek o wydanie WIS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta e-Urząd Skarbowy. Wiążąca informacja stawkowa to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa:

  • jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez podatnika towaru lub usługi lub
  • prawidłową klasyfikację w przypadku złożenia wniosku zawierającego żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku.

WIS ułatwia przyporządkowanie stawki VAT do towaru lub usługi albo prawidłową klasyfikację. WIS zapewnia ochronę, ponieważ wszystkie organy podatkowe są taką decyzją związane. Organ, który kontroluje podmiot, który otrzymał WIS, nie może go obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS. Ponadto jeśli inny podatnik zastosuje się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamych z towarem/usługą, które oferuje w ramach swojej działalności, także będzie korzystać z takiej ochrony prawnej.

Podobne artykuły

Transakcje na ponad 15 000 zł a koszty

W przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Z czego to wynika i czym grozi

Kasowe rozliczenie VAT

„Metoda kasowa” pozwala przedsiębiorcy na rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) w zasadzie dopiero w momencie otrzymania płatności od kontrahenta. Dzięki temu nie musi

Zmiany stawek VAT na żywność od kwietnia 2024 – sprawdź nowe przepisy!

Jak zmiany przepisów prawnych, jak np. zmiana stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze od kwietnia, wpływają na wiążące informacje stawkowe? Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o

Postępowanie karne skarbowe wobec kontrahenta, a przedawnienie zobowiązania podatkowego – orzeczenie

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wszczęcie postępowania karnoskarbowego w stosunku do kontrahenta podatnika, mającego być jego usługodawcą, nie skutkuje per se zawieszeniem biegu przedawnienia zobowiązania

Reforma KSeF coraz bliżej …

Resort finansów przygotował projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresieobowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest on wynikiemprzeprowadzonych konsultacji z przedsiębiorcami. Propozycja zmian ustawowych

Jak rozliczyć PIT ze sprzedaży rzeczy ruchomej?

Jeśli osoba fizyczna prywatnie sprzedała samochód albo inną rzecz ruchomą, to czy musi się rozliczyć z podatku dochodowego w zeznaniu rocznym (PIT)? Jeżeli podatnik sprzedał