Średnie i Duże przedsiębiorstwa

Audyt

Rzetelna i niezależna

O sile i stabilności firmy decydują wyniki, jakie osiąga. Rzetelne i czytelne sprawozdanie finansowe to podstawowe źródło informacji dla biznesu.

Nasze usługi obejmują

Ikona notesu

Przeglądy ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami sprawozdawczości finansowej

Ikona gazety

Badanie sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego

Ikona raportu

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Kontrola finansowa projektów współfinansowanych przez UE

Ikona zespołu prawcowników

Due dilligence

Książki z jabłkiem

Badanie sprawozdań spółek w trakcie restrukturyzacji, przekształceń, łączenia lub likwidacji

Najwyższe standardy w sprawozdaniach finansowych

Nasze usługi audytorskie to nie tylko wsparcie w wypełnianiu ustawowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa, ale także skuteczne procedury, które pozwalają zidentyfikować potencjalne problemy i ryzyka w sprawozdawczości finansowej firmy.

Cele, które realizujemy podczas audytu to weryfikacja zgodności sprawozdań z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego oraz dostarczenie Klientom konstruktywnych i wyczerpujących wniosków wspierających rozwój przedsiębiorstwa.

Nasz zespół doświadczonych rewidentów, doradców podatkowych i prawników odpowiada za cały proces audytu. Wychodzimy na przeciw oczekiwań przedsiębiorstw, dobierając procedury tak, aby uzyskać jak najbardziej kompleksowy obraz finansowy firmy, zbadać poprawność sprawozdań, a także wskazać możliwości optymalizacji realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!

lub zadzwoń
Tel.:+48 604 084 882