Mikro i małe firmy

Kadry i płace

Efektywne zarządzanie kadrami

Outsourcing obsługi kadr i płac zapewnia prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Ikona kilku ludków konturowych

Nasze usługi obejmują

Umowy o pracę i umowy cywilno-prawne

Umowy o dzieło, umowy zlecenie, kontrakty menadżerskie - sporządzanie i rozliczanie umów.

Akta osobowe

Sporządzanie i prowadzenie akt, nadzór nad terminami szkoleń BHP oraz badań okresowych pracowników.

Wynagrodzenia

Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, rozliczanie umów cywilno-prawnych.

Deklaracje ZUS

Przygotowywanie i dostarczanie do ZUS zgłoszeń i deklaracji, obsługa platformy ZUS PUE.

Zaliczki na podatek

Sporządzanie deklaracji PIT, wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy.

Sprawozdania GUS

Przygotowywanie i dostarczanie do GUS okresowych sprawozdań.

Deklaracje PFRON

Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - przygotowywanie rocznych deklaracji i informacji dla PFRON.

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Naszych Klientów wspieramy aktualną wiedzą i doświadczeniem w obszarze prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, pomagamy w trudnych sytuacjach i reprezentujemy przed odpowiednimi instytucjami.
Ikona podpisanego kontraktu z pieczęcią

Umowy o pracę i umowy cywilno-prawne

Akta osobowe

Ikona wyciągniętej dłoni i banknotów

Wynagrodzenia

Deklaracje ZUS

Zaliczki na podatek

Ikona podkładki z kartką zawierającą wykresy kołowe

Sprawozdania GUS

Człowiek na wózku inwalidzkim

Deklaracje PFRON

Grupa ludzi

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Ikona boya hotelowego
Pełna opieka kadrowo-płacowa dla Twojej firmy

Outsourcing obsługi kadr i płac to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez małe i duże firmy. Zapewnia prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Usługa kadrowo-płacowa w KDRC to kompleksowe wsparcie każdego aspektu związanego z zatrudnieniem: od przygotowania umowy, przez rozliczenia, aż po zakończenie współpracy. Zapewniamy poufność wszystkich powierzonych nam danych osobowych pracowników.

Poprawna i terminowa obsługa kadrowo-płacowa wymaga znajomości aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. Outsourcing kadr i płac zapewnia ciągłość obsługi pracowników bez konieczności bieżącego śledzenia zmian w prawie, a także niweluje dodatkowe koszty związane z tworzeniem w firmie działu kadrowego, regularnego szkolenia pracowników w tym zakresie oraz zakupem oprogramowania do obsługi wynagrodzeń.

W imieniu naszych Klientów reprezentujemy ich firmy w ZUS, US, PIP czy GUS, zarówno w sytuacjach związanych ze sprawami bieżącymi, jak i w przypadku kontroli lub innych czynności prowadzonych przez te instytucje.

W sposób ciągły aktualizujemy naszą wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z wszystkim wprowadzonymi i planowanymi zmianami. Informacje te oraz doświadczenie i praktyka zawodowa pozwalają nam skutecznie wspierać naszych Klientów i optymalizować funkcjonowanie ich firm.

Doradztwo obejmuje m.in. takie obszary kadrowo-płacowe jak:
– optymalizację systemu wynagrodzeń pod kątem efektywności pracy i możliwości finansowych firmy (zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i zarządu, bądź wspólników);
– modyfikację form zatrudnienia (w celu uzyskania najkorzystniejszej struktury zatrudnienia);
– pomoc w rozwiązywaniu sporów i sytuacji konfliktowych pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem lub pomiędzy Pracownikami.

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!

lub zadzwoń
Tel.:+48 604 084 882