Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw

Księgowość

Nowoczesna księgowość

Oferta usług KDRC obejmuje kompleksowe prowadzenie księgowości, wsparcie działów księgowych w firmach oraz nadzór księgowy doradcy podatkowego, który pozwala zachować pełną kontrolę nad księgowością prowadzoną w siedzibie firmy.

Nasza księgowość

Pełna rachunkowość

Księgi handlowe, zakładanie, prowadzenie i weryfikacja ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe, sporządzanie polityki rachunkowości.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

zakładanie, prowadzenie i weryfikowanie poprawności podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Księga ryczałtu ewidencjonowanego

prowadzenie ewidencji przychodów, ustalenie optymalnej formy opodatkowania, naliczanie zaliczek zryczałtowanego podatku dochodowego

Ewidencja VAT

zakładanie, prowadzenie i weryfikacja ewidencji zakupów oraz sprzedaży towarów i usług, w tym transakcje wewnątrzwspólnotowe, deklaracje podatkowe i sprawozdania INTRASTAT

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz bieżąca weryfikacja wpisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym

Ewidencja wyposażenia

zakładanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz bieżąca weryfikacja zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym

Nadzór księgowy

usługa ta pokrywa się z zakresem funkcji Głównego Księgowego i pozwala ochronić przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami niezgodności ksiąg rachunkowych z prawem; w ramach nadzoru księgowego prowadzimy comiesięczną kontrolę formalno-rachunkową, a także wspieramy naszych klientów w przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej i informacyjnej

Deklaracje podatkowe

przygotowujemy i rozliczamy wszystkie deklaracje PIT, CIT i VAT, reprezentujemy naszych Klientów w kontaktach z US

Sprawozdania i raporty dla zewnętrznych instytucji

Brak danych

Analizy finansowe i badania porównawcze

przeprowadzanie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w tym m.in. analiza rentowności, przyczynowa, zdolności płatniczej, bilansu i położenia finansowego, a także benchmarking, czyli systematyczne porównywanie przedsiębiorstwa z konkurentami i liderami rynku
Ikona przedstawiająca wykres rosnących słupków ze strzałką

Pełna rachunkowość

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księga ryczałtu ewidencjonowanego

Ewidencja VAT

Ikona checklisty z zaznaczonym pierwszym punktem

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ikona wózka załadowanego paczkami i skrzynkami

Ewidencja wyposażenia

Ikona przedstawiająca kartkę papieru z tekstem, pieniądz papierowy oraz kalkulator

Nadzór księgowy

Ikona kartki papieru z rysunkiem globu

Deklaracje podatkowe

Ikona raportu z tekstem

Sprawozdania i raporty dla zewnętrznych instytucji

Ikona tarczy z emblematem zatwierdzającym poprawność wewnątrz

Analizy finansowe i badania porównawcze

Ramka prezentująca tarczę ze znakiem dolara w środku
Pełna obsługa księgowa

Oferta usług KDRC obejmuje kompleksowe prowadzenie księgowości, wsparcie działów księgowych w firmach oraz nadzór księgowy doradcy podatkowego, który pozwala zachować pełną kontrolę nad księgowością prowadzoną w siedzibie firmy.

Nasze usługi zapewniają prawidłowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w ramach prowadzonej działalności oraz spełniają wszelkie wymogi regulowane zarówno przez prawo polskie, jak i międzynarodowe.

Wszystkie usługi w naszej ofercie prowadzimy, w zależności od potrzeb klientów, w sposób stały lub okresowy. W zależności od wielkości firmy, formy prowadzonej księgowości, zapotrzebowania i oczekiwań – dobieramy dla każdego Klienta odpowiedni zakres obsługi księgowej.

Nasza oferta obsługi księgowej obejmuje każdą przewidzianą polskim prawem formę ewidencjonowania. Zakładamy, prowadzimy i weryfikujemy poprawność ksiąg rachunkowych, przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, VAT, a także środków trwałych i wyposażenia. Sporządzamy wszelkie deklaracje ZUS oraz zeznania podatkowe. Przeprowadzamy także analizy finansowe i wspieramy naszych klientów w optymalizacji finansowej.

Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na profesjonalną obsługę księgową, ale także pomoc w rozwoju firmy i trudnych sytuacjach. Nasza wiedza i doświadczenia stanowią podstawę merytorycznego wsparcia i doradztwa, jakie świadczymy w ramach naszych usług.

Współpracujemy z najlepszymi
Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!

lub zadzwoń
Tel.:+48 604 084 882