Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw

Doradztwo prawne

Opieka prawna

We współpracy z radcami prawnymi i adwokatami tworzymy interdyscyplinarny zespół oferujący kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe dla przedsiębiorców.

Waga prawna

Szczegółowa lista usług

Bieżące doradztwo korporacyjne

M.in. zakładanie DG, zmiany formy prawnej działalności, doradztwo w zakresie prawa handlowego, umowy spółek, regulaminy, uchwały i statuty, protokoły oraz pełnomocnictwa.

Reorganizacja przedsiębiorstw

M.in. dziedziczenie firm, przekształcenia, restrukturyzacje, łączenie i podziały podmiotów gospodarczych.

Fuzje i przejęcia

M.in. due diligence, nadzór i prawno-podatkowa obsługa procesu, analizy i przygotowanie umów, wsparcie w negocjacjach.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

M.in. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy, reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed ZUS i US.

Postępowania administracyjne

M.in. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji, reprezentacja w sądach i właściwych instytucjach, uzyskiwanie pozwoleń, licencji, odwołania od decyzji i postanowień administracyjnych.

Postępowania egzekucyjne i windykacyjne

M.in. reprezentacja przed sądami i organami kontroli podatkowej, wnioski o wszczęcie postępowania, dochodzenie spłaty należności, wezwania do zapłaty oraz postępowania negocjacyjne.

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami

M.in. weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, wsparcie administracyjno-prawne inwestycji związanej z nieruchomościami, oferty przetargowe, umowy najmu i dzierżawy, reprezentacja przed sądami oraz wszelkimi organami administracji publicznej.

Umowy

Przygotowywanie projektów i wzorców umów, opinie prawne oraz analiza umów pod kątem poprawności i ryzyk prawno-podatkowych.
Uścisk dłoni

Bieżące doradztwo korporacyjne

Przeplatające się strzałki

Reorganizacja przedsiębiorstw

Fuzja

Fuzje i przejęcia

Teczka

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Menadżer

Postępowania administracyjne

Teczka z bombą

Postępowania egzekucyjne i windykacyjne

Apartamentowiec

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami

Umowa

Umowy

Przysięga
W zgodzie z literą prawa

We współpracy z radcami prawnymi i adwokatami tworzymy interdyscyplinarny zespół oferujący kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe dla przedsiębiorców. Indywidualne podejście i doświadczenie pozwalają nam stosować optymalne rozwiązania i chronić naszych Klientów przed trudnościami związanymi z zawiłościami takich dziedzin prawa, jak: prawo podatkowe, prawo spółek handlowych, czy prawo pracy. Oferujemy obsługę prawną zarówno w trybie doraźnym, jak i w formie stałej opieki. Reprezentujemy także Klientów przed Sądami Administracyjnymi wszystkich instancji oraz organami administracji.

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!

lub zadzwoń
Tel.:+48 604 084 882