Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw

Coaching

Coaching

Coaching jest procesem rozwojowym, w którym Klient pracuje nad realizacją wyznaczonych przez siebie celów.

Czym jest coaching?

„Coaching jest metodą wspierania rozwoju, realizowaną w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem. Coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu swojego potencjału, w celu podnoszenia jakości życia.” To definicja stworzona przez Izby Coachingu.

W skrócie można coaching określić jako intensywną pracę rozwojową, która ma pomóc w realizacji wyznaczonego celu. Jest to wsparcie w przejściu z punktu A do wyznaczonego punktu B.

Przeznaczony jest dla osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu. Z jakiegoś powodu nie mogą tego zrobić, często wynika to z braku wiary w siebie i swoje możliwości. Przeszkadzają w tym utarte ścieżki, przyzwyczajenia i zakorzenione przekonania. Czasem nie wiadomo jak zacząć zmianę. Coaching dedykowany jest dla wszystkich którzy chcą zwiększyć swoją samoświadomość, lepiej poznać swoje zasoby. Zdarza się często, że można nie mieć pomysłu. Jest tylko poczucie, że się nie chce dalej tu być ale jeszcze nie wiadomo gdzie chce się dojść.

Na coaching zwracają się indywidualne osoby, jak również pracownicy firm, które często chcą popracować nad swoimi kompetencjami.

Przy okazji warto powiedzieć czym coaching nie jest. Przede wszystkim nie jest psychoterapią. Podstawą pracy coacha jest praca na zasobach klienta. Czyli założenie, że klienta ma potencjał, moc sprawczą do realizacji swojego celu. Klient, który tkwi w przeszłości, ma nieprzepracowane historie, nie może pracować rozwojowo w przyszłości.

I. PROCES KLASYCZNY
Coaching indywidualny
10 sesji indywidualnych (trwających ok. 60 min.) zazwyczaj co 2 tygodnie

Sesja I WSTĘPNA otwierająca proces – konsultacja coachingowa jeje celem jest poznanie się, ustalenie warunków, podjęcie decyzji o współpracy
Sesje II-IX- 8 sesji pracy nad celem, w ramach tego procesu często wprowadzam badanie narzędziem FRIS
Sesja X KOŃCOWA zamykająca proces coachingowy, podsumowująca

II. PROCES z wykorzystaniem narzędzia FRIS
Oferta dedykowana dla osób, które chcą zwiększyć swoją samoświadomość, porostu lepiej poznać swoje zasoby. Badanie FRIS pokazuje styl myślenia i działania.

III. BADANIE FRIS wraz z konsultacją coachingową
Oferta przeznaczona dla osób, które chcą skorzystać tylko z badania FRIS.

wzrost samoświadomości, wiedzy o sobie, swoich zasobach, nawykach, przyzwyczajeniach
wzrost poczucia własnej wartości
otwarcie – spojrzenie z szerszej perspektywy, zobaczenie innych perspektyw
elastyczność poznawcza
wewnętrzną siłę, własną sprawczości, skuteczność, efektywność

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!

lub zadzwoń
Tel.:+48 507 096 870