Przemysław Rosicki

Prezes Zarządu, Doradca Podatkowy

Założyciel firmy, wykładowca, działacz społeczny, człowiek z pasją do wiedzy i rozwiązywania problemów. W 1992 roku rozpoczął pracę jako księgowy, kontynuując rodzinne tradycje i kładąc podwaliny pod późniejszy dynamiczny rozwój Grupy Doradczej KDRC.

Wraz z wprowadzeniem podatku VAT w Polsce, szybko stał się ekspertem w tej dziedzinie. Równolegle praktykował zawodowo, działał w strukturach Krajowej Izby Doradców Podatkowych (od początku jej istnienia) i rozwijał się naukowo stale poszerzając zakres swoich kompetencji. Ukończył studia na kierunkach: politologia, zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość, doradztwo podatkowe oraz studia doktoranckie na prawie.

Obecnie skupia się w swojej działalności na wykorzystywaniu zasad rachunkowych i  prawno-podatkowych oraz wsparcia systemów informatycznych do restrukturyzacji i optymalizacji przedsiębiorstw. Przeprowadza audyty i wdraża systemy zarządzania przedsiębiorstwem zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Specjalizuje się także w problematyce sukcesji  przedsiębiorstw, tworzeniu struktur organizacyjnych i zabezpieczeń prawno-strukturalnych, które pozwalają na prawidłowe i efektywne funkcjonowanie firm.

Pasjonat muzyki i sportów wodnych. W czasie wolnym – nigdy nie siedzi w miejscu.

Ważniejsze funkcje w karierze:

  • działacz na rzecz utworzenia struktur Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
  • delegat na Walne Zjazdy Krajowej Izby Doradców Podatkowych (4 kadencje);
  • sekretarz I-szego Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału  Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
  • z-ca rzecznika dyscyplinarnego Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych II kadencji;
  • Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych III i IV kadencji;
  • Ekspert RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20017-2013 oraz 2014-2020;
  • szkoleniowiec w Mazowieckim Centrum Szkoleń (były);
  • wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej (były);