Wyślij wiadomość

Twoja wiadomość

Dane kontaktowe

KDRC Sp. z o.o.

ul. Stanisława Wyspiańskiego 17/2

70-497 Szczecin

NIP: 8513095783

REGON: 320699363

KDRC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 51.000,00 zł, wpłacony w całości.

Pobierz aktualny Odpis z KRS

Zapraszamy do naszych oddziałów

Oddział w Szczecinie

Tel. +48 914243540 - 42

ul. St. Wyspiańskiego 17

70-497 Szczecin

Oddział w Warszawie

Tel. +48 223807322

ul. Hajoty 49

01-821 Warszawa

Oddział w Gdańsku

Tel. +48 585575244

ul. Świętopełka 9

80-361 Gdańsk