Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw

Opodatkowanie międzynarodowe

Wsparcie dla międzynarodowego biznesu

Bez względu na to, czy przedmiotem transakcji są usługi, czy też eksport lub import towarów - niezbędne jest przeprowadzenie ich zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Planeta ziemia Ikona

Szczegółowa lista usług

Ikona wozu dostawczego

Wsparcie prawno-podatkowe dla importerów i eksporterów

Ikona transakcji

Obsługa księgowa transakcji międzynarodowych

Brama Branderburska w Berlinie

Audyt na terenie Polski i Niemiec

Książki z jabłkiem

Badanie sprawozdań finansowych w Polsce i Niemczech

Ikona słuchawek z mikrofonem

Consulting i doradztwo podatkowe

Wsparcie informatyczne międzynarodowej transmisji danych księgowych

Ikona networkingu
Biznes bez granic

Coraz więcej firm nawiązuje współpracę z podmiotami znajdującymi się poza granicami naszego kraju. Bez względu na to, czy przedmiotem transakcji są usługi, czy też eksport lub import towarów – niezbędne jest przeprowadzenie ich zgodnie z odpowiednimi – lokalnymi i międzynarodowymi – przepisami.

Jako strategiczny partner międzynarodowej grupy niemieckich kancelarii GOBBS, oferujemy obsługę prawno-podatkową firm i transakcji na terenie Unii Europejskiej, jak i wielu innych krajów. Specjalizujemy się w działalnościach prowadzonych w Niemczech i Polsce.

Działalność wykonywana poza Polską powoduje często konieczność pokonania prawnych i językowych barier przy rozliczaniu się z odpowiednimi urzędami i przygotowaniu poprawnej dokumentacji księgowej. Nasze usługi księgowo-kadrowe obejmują: działalności wykonywane w innym, niż Polska, państwie, firmy posiadające oddziały zagraniczne oraz będące częścią grupy spółek zarejestrowanych w różnych krajach.

Partnerstwo z grupą GOBBS pozwala nam realizować usługę audytu nie tylko na terenie Polski, ale także Niemiec. Działamy w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości, dzięki czemu przeprowadzany przez nas audyt, poza weryfikacją zgodności sprawozdań finansowych z obowiązującymi normami prawa polskiego i międzynarodowego, pozwala zoptymalizować procesy związane z realizacją strategii rozwoju firmy.

Nasz interdyscyplinarny zespół ekspertów oferuje holistyczne doradztwo w zakresie różnych dziedzin prawa międzynarodowego. Posiadamy szeroki wachlarz usług: począwszy od prawnych opinii, weryfikacji poprawności zapisów umów międzynarodowych, aż po opracowywanie umów.

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!

lub zadzwoń
Tel.:+48 604 084 882