Elżbieta Cielecka

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Coach i Mentor, Trener FRIS®

 

Współzałożycielka Grupy Doradczej KDRC, związana z organizacją od ponad 15 lat. W firmie odpowiada za obszary związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, Human Relations, Marketingiem i Public Relations. Współtworzy cele rozwojowe, inwestycyjne i strategiczne dla KDRC.

Posiada wykształcenie z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Psychologi Społecznej, jak również Coachingu i Mentoringu zdobyte na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, jak również w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie. 

Jest też certyfikowanym trenerem FRIS®, zajmuje się badaniem stylów myślenia i działania. 

Obecnie, w związku ze zwiększeniem Zespołu KDRC skupia się na zarządzaniu procesami organizacyjnymi i komunikacyjnymi. W ramach nowych struktur tworzy i nadzoruje procesy wewnątrz firmowe.

Jej misją jest dbałości o zrównoważony rozwój firmy, tak aby w całym procesie zmiany, nie zapomnieć o ludziach, którzy są najważniejszym kapitałem firmy. Wierzy, że efektywność w pracy zależy od dobrych relacji, które budują współpracę. A współpraca jest jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości. W swojej pracy coachingowej pomaga ludziom w ustalaniu celów i towarzyszy w procesie zmiany.

Prywatnie, osoba bardzo aktywna i kreatywna, posiadająca wiele pasji, szczególnie uwielbia taniec, fotografię i podróże.