Wniosek o odroczenie płatności podatku, rozłożenia na raty

|
Grupa Doradcza KDRC

Jak już pisaliśmy w poprzednich newsach, w trybie aktualnie obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej, można składać wnioski o rozłożenie i odroczenie zapłaty podatków VAT i CIT do urzędów skarbowych.

Zgodnie z powyższym, możemy złożyć:

1.           WNIOSEK O ROZŁOŻENIE VAT NA RATY

2.           WNIOSEK O ODROCZENIE VAT

3.           WNIOSEK O ODROCZENIE CIT

4.           WNIOSEK O ROZŁOŻENIE CIT NA RATY

Poniżej przedstawiamy, krótkie opracowanie dotyczące ww. wniosków.

TERMINY:

 • Wnioski dot. VAT-u należy złożyć do 25 marca/kwietnia 2020 roku,
 • Wnioski dot. CIT należy złożyć do 31 marca 2020 roku.

TRYB ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 • Oba wniosku można składać zarówno w formie listownej, jak i elektronicznej,
 • Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty może zawierać propozycję terminów płatności poszczególnych rat, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

PRZEDMIOT WNIOSKU:

 • Odroczenie płatności dotyczy odroczenia płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 • Rozłożenie na raty dotyczy rozłożenia zapłaty podatku, podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

POSTĘPOWANIE:

 • Decyzję zarówno dla odroczenia jak i rozłożenia na raty zapłaty podatku wydaje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla danego podatnika,
 • Decyzja ma charakter uznaniowy, co oznacza, że organ może (a więc nie musi), uwzględnić wniosek podatnika,
 • Urząd rozłoży podatek na raty lub odroczy termin płatności tylko wtedy, gdy będzie to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,
 • Oba wnioski nie podlegają opłacie skarbowej,
 • W przypadku otrzymania decyzji odmownej, podatnikowi przysługuje prawo zaskarżenia i wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, a następnie również skarga do sądu administracyjnego.

PODSUMOWANIE:

ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU: propozycja warta rozważenia, jeżeli pogorszenie płynności jest tymczasowe z powodu wystąpienia jakiegoś nieoczekiwanego, niekorzystnego zdarzenia, lecz zakładamy, że będziemy w stanie uregulować należność w późniejszym czasie – to rozwiązanie nie powoduje, że podatku nie zapłacimy w ogóle. 

ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU NA RATY: konieczność zapłaty podatku zaległości, podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek w ratach ustalonych przez organ w decyzji (chyba że podatnik sam zaproponuje we wniosku terminy płatności rat).

Dla wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu epidemii (obecnie takowy obowiązuje) i w okresie do 30 dni po jego odwołaniu nie będzie opłaty prolongacyjnej (która obecnie wynosi 4 % w skali roku).

Jeżeli są Państwo zainteresowani, służymy pomocą w przygotowaniu wniosków.