Sukcesja firm stała się faktem

|
Grupa Doradcza KDRC

Działanie 1-osobowych firm po śmierci ich właścicieli umożliwi ustawa zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Dotychczas, kiedy umierał właściciel firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jego spadkobiercy nie mogli kontynuować prowadzenia biznesu, wygasało bowiem wiele uprawnień firmy, np. do korzystania z NIP, zezwoleń i koncesji.

Na mocy nowelizacji po śmierci właściciela przedsiębiorstwa firma będzie mogła zachować pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych, korzystać z koncesji czy zezwoleń uzyskanych przez przedsiębiorcę, a także zawartych przez niego kontraktów handlowych. Ustawa umożliwi przedsiębiorcom powołanie tzw. zarządcy sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie firmy po śmierci, a zgodnie z tzw. mechanizmem awaryjnym zarządcę sukcesyjnego będą mogli ustanowić spadkobiercy lub małżonek przedsiębiorcy w terminie 2 miesięcy od jego śmierci. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę co do zasady aż do działu spadku, maksymalnie przez 2 lata.