Ryczałty samochodowe

|
Grupa Doradcza KDRC

Stawki poniższe limitują wydatki poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ich pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności, jakie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Od 2013 r. maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych w jazdach lokalnych pracowników (według § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy) – tzw. kilometrówka – wynoszą:

 

Pojazd

Stawka w zł

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358

Motocykl

0,2302

Motorower

0,1382

 

Takiej samej wysokości są stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży służbowej (według § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej).

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych wynoszą:

 

Okres/ Pojemność silnikado 900 cm3powyżej 900 cm3
limit 300 km

156,42 zł

250,74 zł

limit 500 km

260,70 zł

417,90 zł

limit 700 km

364,98 zł

585,06 zł

 

Limit kilometrów zależy od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, i nie może przekroczyć:

  • 300 km – do 100 tys. mieszkańców,
  • 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
  • 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Podstawa prawna:

  • 23 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.