Repatriacja kapitału w ramach “Polskiego Ładu”

|
Grupa Doradcza KDRC

„Program Repatriacji Kapitału” to 4 z filarów „Podatkowego Restartu Gospodarki”. Celem programu jest zaproszenie Polaków, którzy mieszkają obecnie poza granicami kraju, do powrotu do Polski z ich doświadczeniem i z wiedzą, czego potrzebuje zagraniczny klient i biznesowy partner.

Program zachęcający naszych rodaków do powrotu do kraju jest dedykowany 3 grupom osób:

  1. pracownikom, którzy zdobyli doświadczenie za granicą,
  2. właścicielom firm, którzy założyli je i prowadzili w innych krajach,
  3. polskim sportowcom, celebrytom i artystom, którzy dziś nie mieszkają na co dzień w Polsce.

ULGA NA POWRÓT

Ulga na powrót pracowników i małego biznesu to podatkowa zachęta dla Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju ze zdobytym za granicą doświadczeniem i kapitałem. Nowa ulga dedykowana jest osobom które przez minimum 3 lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. Dzięki niej przez 4 lata od powrotu do Polski płacić będą niższy podatek dochodowy. Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym przez niego dzieckiem.

Ulga na powrót będzie działała także w stosunku do ubezpieczeń społecznych. Podobnie jak w podatkowej uldze na powrót, jeśli powracający mieszkał co najmniej 3 lata za granicą i przeprowadzi się do Polski, to będzie mógł skorzystać z preferencji w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Z preferencji skorzysta, jeżeli przez co najmniej pół roku będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w Polsce i złoży stosowny wniosek do ZUS.

RYCZAŁT DLA NOWYCH INWESTORÓW

Ryczałt dla nowych inwestorów to zachęta dla przedsiębiorców, którzy rozwinęli za granicą swoje firmy i osiągnęli tam sukces, do przeniesienia centrum zarządzania swoim biznesem do Polski i tu płacili podatki.

To też rozwiązanie mające skłonić naszego rodaka, któremu powiodło się zagranicą, do zamieszkania w Polsce i przeniesienia tutaj swojej rezydencji podatkowej. Dla tej grupy przygotowywana jest ulga zwana „podatkiem maksymalnym”. Będzie polegała na tym, że od dochodów, które powracający do Polski osiągać będzie poza Polską, nie zapłaci w Polsce wyższego podatku niż 200 tys. zł. W zamian będzie musiał inwestować w Polsce 100 tys. zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport. Dochody osiągnięte w Polsce opodatkowane będą na miejscu na normalnych zasadach.

ULGA NA CSR

Korzystne podatkowo warunki działalności sponsoringowej mają ułatwiać społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu. Prowadzona przez firmy działalność sponsoringowa przyniesie korzyści mieszkańcom Polski. Będzie wspierać polską naukę, edukację, kulturę i sport.

Ulga będzie otwarta dla każdego polskiego przedsiębiorcy – bez dolnych i górnych limitów. W ten sposób firmy będą bardziej niż kiedykolwiek zainteresowane np. współpracą z instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi. Dzięki temu łatwiej pozyskają środki na prowadzoną działalność. Dla sponsorów będzie to silny impuls w kierunku rozwoju CSR.

PROGRAM VOLUNTARY DISCLOSURE

Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy rekomendują, aby w rozwiniętych gospodarkach, np. po pandemii i innych kryzysach, przeprowadzać specjalne programy, które pozwalają podatnikom na postawienie grubej kreski i rezygnację z korzystania z ryzykownej polityki podatkowej. Po takim kroku i zapłacie podatku, biznes może kontynuować działalność z czystym kontem. Program powrotu kapitału to propozycja dla tych, którzy w przeszłości podjęli ryzykowne decyzje podatkowe i chcą prowadzić biznes w Polsce z „czystą kartą”.

Narzędziem do repatriacji kapitału do Polski będzie zaproponowany przez Ministerstwo Finansów tzw. ryczałt przejściowy. Podatnik ujawni urzędowi stosowaną przez siebie ryzykowną praktykę. Nieujawniony dochód lub kapitał zostanie obciążony ryczałtowym podatkiem o niskiej stawce. Zadeklarowany w ten sposób dochód będzie zwolniony z dodatkowego opodatkowania i z ewentualnych odsetek. Z programu będzie można skorzystać tylko raz.

Program nie obejmie efektów przestępstw lub przestępstw skarbowych. Wyłączone zostaną też sprawy związane z VAT-em. „Gruba kreska” dotyczyć będzie tylko podatków dochodowych.

FUNDACJE RODZINNE

Instytucja fundacji rodzinnej ma zabezpieczyć sukcesję rodzinnych biznesów i zatrzyma zgromadzony przez nie kapitał w Polsce. Fundacja rodzinna profesjonalnie ma zarządzać firmą i przekazać owoce biznesu potomkom fundatora. Teraz, aby zabezpieczyć majątek biznesu dla kolejnych pokoleń, nie będzie potrzebne jego wyprowadzenie np. do Niemiec. Fundację rodzinną będzie można założyć również w Polsce. Będzie też można na korzystnych zasadach przenieść do niej środki, którymi zarządzały dotychczas zagraniczne fundacje.

Z założeniem fundacji rodzinnej nie będą wiązały się dla przedsiębiorcy żadne negatywne konsekwencje podatkowe. Transfer środków z zarządzanego przez fundację biznesu do jej beneficjentów ma być opodatkowany dokładnie w taki sam sposób, jakby dokonywał go osobiście sam założyciel fundacji, czyli fundator. Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie opodatkowane.

Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą. W ten sposób będzie mogła np. samodzielnie zarządzać wniesionymi do niej nieruchomościami. Wypłaty z fundacji na rzecz jej beneficjentów będą traktowane w taki sam sposób, jakby dokonywał ich osobiście fundator. Zastosowanie znajdą zasady obowiązujące w podatku od spadków i darowizn (w tym brak podatku przy wypłatach dla najbliższej rodziny fundatora).

Spółki, którymi zarządzać będzie fundacja, będą objęte zwolnieniem dywidendowym oraz zwolnieniem partycypacyjnym które przewidujemy od przyszłego roku dla polskiej spółki holdingowej. Przewidziano także tzw. ulgę repolonizacyjną, czyli brak opodatkowania transferu środków z fundacji zagranicznej do założonej w Polsce fundacji rodzinnej.