Rejestr Należności Publicznoprawnych

|
Grupa Doradcza KDRC

13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych.

W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o należności wraz z odsetkami niezapłacone w terminie w kwocie co najmniej 5.000 zł.