Przegląd prasy dla przedsiębiorców (T45)

|
Grupa Doradcza KDRC
W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na istotne terminy na listopad. Piszemy także o zasiłku dla rodziców dzieci przebywających na kwarantannie i wzroście emerytur w 2021. Przypominamy także kluczowe zmiany w podatkach, których możemy spodziewać się w przyszłym roku. 

 

WAŻNE DATY W TYM MIESIĄCU

JPK_VAT
 • 25 listopada 2020 r. 
 • Dla czynnych podatników VAT, zbliża się termin złożenia nowego pliku JPK_VAT.
 • Dane zawarte w pliku JPK należy wysłać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, dlatego „nowy” JPK_VAT z  wraz z deklaracją należy złożyć najpóźniej do dnia 25 listopada 2020 r.
 • Podatniku– jeśli rozliczasz się miesięcznie à do 25 listopada rozliczający składasz pliki JPK_V7M za październik 2020 r. z wypełnioną częścią ewidencyjną i deklaracyjną.
 • Jeśli korzystasz z rozliczenia kwartalnegoskładasz pliki JPK_V7K za październik 2020 r. jedynie z wypełnioną częścią ewidencyjną.

 

TARCZA 5.0 DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ, ARTYSTYCZNEJ, ROZRYWKOWEJ
 • 30 listopada 2020 r.

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, artystycznej, rozrywkowej, którzy odnotowali spadek przychodów na poziomie min. 75 % (dotyczy pierwszego miesiąca za jaki składany jest wniosek w stosunku do analogicznego miesiąca roku 2019), mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące od lipca – do września, najpóźniej do dnia 30 listopada.

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
 • 10 listopada 2020 r.

10 listopada upływa termin, w którym pracodawca, działający na rzecz zatrudnionych pracowników, powinien zawrzeć z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK i dołączyć do niej listę uczestników.

 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECKO PRZEBYWA NA KWARANTANNIE

 Zgodnie z treścią § 1 pkt 4 rozporządzenia z 23 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego w ww. przypadku, jest złożenie przez ubezpieczonego rodzica oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem (albo też członkiem rodziny), które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej.

Co musi się zawierać takie oświadczenie:

 • dane dziecka odbywającego kwarantannę lub izolację w warunkach domowych

oraz

 • okres kwarantanny/ izolacji.

 

WZORST EMERYTUR W PRZYSZŁYM ROKU

 • Rząd zapowiedział waloryzację emerytur;
 • Mają one wzrosnąć w 2021 r. o ponad 4 %;
 • Osoby pobierające najwyższe świadczenie mogą się spodziewać podwyżki na poziomie 1000 zł;
 • Dla osób pobierających najniższe świadczenie emerytalne, przewidziano gwarancję jego podwyższenia o 50 zł.

 

PODWYŻKI PODATKÓW W 2021 R. W PIGUŁCE

 • Podatek od nieruchomości – w przyszłym roku podatek od nieruchomości oraz inne podatki i opłaty lokalne mogą wzrosnąć. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że maksymalne stawki podatków i opłat zostaną podwyższone o 3,9 proc. To czy podwyżki zaczną nas obowiązywać, zależy od decyzji poszczególnych gmin.
 • Podatek od deszczu – Podatek od deszczu jest opłatą ponoszoną za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Wysokość opłat może wynieść nawet ok. 1350 zł rocznie na dane gospodarstwo domowe.
 • Znaczące organicznie ulgi abolicyjnej – osoby pracujące w niektórych zagranicznych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce, a tym zapłaconym w innych kraju, w którym świadczą pracę. 
 • Utrzymanie podwyższonych stawek VAT na poziomie 23 % i 8 % – nowelizacja ustawy została podpisana przez Prezydenta RP.