Przedłużony termin dla płatników PIT

|
Grupa Doradcza KDRC

Rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego PIT.

Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin wpłacenia do urzędu skarbowego pobranych w marcu i kwietniu od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Obowiązek przekazania tych środków do urzędu skarbowego będzie podlegał wykonaniu w odniesieniu do zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:

  • marcu – do 20 sierpnia 2020 r.

  • kwietniu – do 20 października 2020 r.

Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje związane z epidemią, środki z majowych zaliczek i zryczałtowanego podatku będą mogli przekazać do urzędu skarbowego do 20 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego weszło w życie z dniem publikacji, tj. 1 czerwca 2020 r.