W 2020 r. wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

|
Grupa Doradcza KDRC

Blisko 25 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe, zaś najniższa grzywna za wykroczenie – 260 złotych. Wzrost kar związany jest z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia. Najniższa pensja w 2020 r. ma wynieść 2600 zł i będzie wyższa o 350 zł od obecnie obowiązującej.

Graniczna wartość popełnionego czynu pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie w 2020 r. 13 tys. zł

Kary za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe – co do zasady – może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20- krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że Kodeks karny skarbowy stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wy- nagrodzenia. Wyrokiem nakazowym można natomiast wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających 10-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W 2020 r. kara grzywny wyniesie więc od 260 zł do 52 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być zaś wyższy niż 5,2 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 26 tys. zł.

Kary za przestępstwa podatkowe

Karami za przestępstwa skarbowe są: kara grzywny w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej 400-krotności.

W 2020 r. stawka dzienna wyniesie od 86,67 do 34 668 zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 866,70 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 24 960 960 zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć karę do 6 933 600 zł.