Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

|
Grupa Doradcza KDRC

Przygotowywane rozwiązanie stanowi realizację zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej utworzenia  specjalnego funduszu, składającego się m.in. z daniny pochodzącej od osób najlepiej zarabiających. Środki finansowe będą przekazywane przez urzędy skarbowe na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powstanie nowy państwowy fundusz celowy – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Fundusz będzie zasilany przede wszystkim z dwóch źródeł:

  • obowiązkowej składki z „przekierowania” na Fundusz części składki na Fundusz Pracyw wysokości 0,15 % podstawy składki na Fundusz Pracy,
  • daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.

Łączne szacowane przychody Funduszu z ww. tytułów w 2019 r. wyniosą ponad 2 mld zł rocznie.

Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 25 tysięcy.

Danina solidarnościowa od nadwyżki ponad 1 mln zł będzie wynosiła 4%. Po raz pierwszy będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r. (w terminie do 30 kwietnia).

Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Danina będzie przekazywana przez urzędy skarbowe na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Opodatkowane daniną solidarnościową będą dochody z następujących zeznań:

  • PIT-37 – dochody krajowe z: pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej),
  • PIT-36 – dochody krajowe i zagraniczne z: działalności gospodarczej, najmu, pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej),
  • PIT-36L – dochody z działalności gospodarczej (opodatkowane tzw. podatkiem liniowym),
  • PIT-38 – dochody z zysków kapitałowych, np. ze zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (opodatkowane jednolitą 19% stawką),
  • PIT-40A – dochody z emerytur i rent (opodatkowane według skali podatkowej i rozliczane przez organy rentowe, np. ZUS).