Prawo do odliczenia podatku VAT przy odsprzedaży usług gastronomicznych

|
Grupa Doradcza KDRC
  • Zgodnie z tezą Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dnia 25 sierpnia 2020 r., I SA/Gd 1963/19,niedopuszczalna jest sytuacja, w której podatnik prowadzący działalność hotelową, nabywając usługi gastronomiczne w celu ich odsprzedaży na rzecz swoich klientów, pozbawiony byłby prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych usług.
  • Należy podkreślić, że branża turystyczna bardzo mocno odczuła negatywne skutki związane z pandemią koronawirusa, a ucierpieli zwłaszcza przedsiębiorcy prowadzący działalność hotelarską.
  • Zgodnie z przywołanym wyrokiem, podatnicy prowadzący działalność hotelową, mogą skutecznie starać się o prawo do odliczania VAT od usług gastronomicznych odsprzedawanych gościom.
  • Wyrok WSA w Gdański stanowi kontynuację unijnej linii orzeczniczej, z którą niestety nie jest zgodny fiskus.
  • Jednakże jest to bardzo dobra wiadomość dla podatników, którzy w celu zabezpieczenia swoich rozliczeń VAT, chcą wnioskować o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.