Kiedy warto wybrać opodatkowanie ryczałtem?

|
Grupa Doradcza KDRC

Przy jakich poziomach rentowności opłaca się korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli dotychczas podmiot korzystał z opodatkowania stawką 19% PIT?


Kiedy warto zmienić sposób opodatkowania na ryczałt, przy którym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji podatnika, ale można ogólnie wskazać progi rentowności (dochodowości), przy której opłaca się przejść na ryczałt w związku ze zmianami stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawką 17% opodatkowane będą w 2021 r. przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów.

17 : 19 x 100 = 89,47%

Stawką 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17% oraz ze świadczenia większości usług, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej, np.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

15 : 19 x 100 = 78,95%

Według dwóch stawek, tj. 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem.


12,5 : 19 x 100 = 65,79%

8,5 : 19 x 100 = 44,74%

Według stawki 8,5% opodatkowane będą te same przychody, co dotychczas. Dodatkowo do tej grupy przychodów włączone zostały wszystkie przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (dotąd były to tylko przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego; pozostałe usługi z działu 85 PKWiU były wymienione w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej) oraz wszystkie przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91 (dotychczas były to tylko przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1); pozostałe usługi z działu 91 PKWiU wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej).

8,5 : 19 x 100 = 44,74%

Według stawki 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Świadczenie tych usług dotąd wyłączało opodatkowanie ryczałtem.


10 : 19 x 100 = 52,63%

W pozostałym zakresie regulacje dotyczące przychodów, które dotychczas opodatkowane były według stawki 5,5%, 3% lub 2% pozostają bez zmian. Dostosowane zostały jedynie oznaczenia norm określających te stawki do wyżej opisanych zmian.


5,5 : 19 x 100 = 28,95%

3 : 19 x 100 = 15,79%