Danina solidarnościowa – nowe obciążenie podatników

|
Grupa Doradcza KDRC

Stowarzyszenie Podatników w Polsce, będące członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Podatników (Taxpayers Association of Europe – TAE), wyraża krytyczne stanowisko w odniesieniu do nowego obciążenia podatkowego, określanego mianem daniny solidarnościowej. Wyższe podatki ograniczają przedsiębiorczość i chęć pracy, ograniczają narodowy potencjał gospodarczy, a w konsekwencji powodują zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż planuje podjęcie prac dot. wprowadzenia dodatkowej daniny obciążającej osoby najlepiej zarabiające. Zebrane w ten sposób środki mają docelowo stanowić wparcie materialne opiekunów osób niepełnosprawnych.

Podatek dotyczy ok. 46 tysięcy polaków

Na chwilę obecną nie jest do końca jasne, kto konkretnie będzie obciążony dodatkową daniną. Jak wyliczyła “Rzeczpospolita”, obciążonych nim mogłoby być co najmniej 46 tysięcy najlepiej zarabiających podatników. Płaciliby oni od 13 tys. do 113 tys. zł rocznie. W ten sposób ma być utworzony specjalny fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Tymczasem 22 kwietnia br. do tego pomysłu krytycznie odnieśli się sami rodzice, podkreślając że nie można zabierać pieniędzy bogatym, aby dać je biednym.

Propozycja nowej daniny publicznej stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami klasy politycznej co do zmian mających poprawić życie polskich przedsiębiorców. Zgodnie z zapowiedziami, powinien nastąpić nagły rozwój gospodarki i wykorzystanie szansy w globalnej rewolucji przemysłowej, a także Polska powinna w niektórych obszarach gospodarki światowej powinna objąć rolę lidera.

Niezależnie od ww. propozycji, faktem jest, iż osoby osiągające najwyższe dochody już dzisiaj ponoszą wyższe obciążenia fiskalne, chociażby poprzez zlikwidowanie kwoty wolnej od podatku oraz nieelastyczny system skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto dla osób najlepiej zarabiających najprawdopodobniej w 2019 roku zostanie zniesiony limit składek ZUS. Zwiększy to w sposób znaczący koszty zatrudnienia najlepiej opłacanych specjalistów.

Zwiększenie obciążeń nie służy gospodarce

Zwiększenie dochodów budżetowych realizowane jest poprzez „uszczelnianie systemu podatkowego” (zwłaszcza VAT) oraz poprzez – napędzaną zwiększonymi obciążeniami publicznymi – rosnącą inflację, przy utrzymywanych na niskim poziomie stopach procentowych NBP.

Wydaje się, iż dalsze, konsekwentne uszczelnianie systemu podatku VAT w sposób bezsporny powinno doprowadzić do sytuacji, w której zwiększone wpływy budżetowe bezproblemowo pokryją wydatki związane ze wparciem materialnym opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zwiększenie obciążeń nie służy gospodarce, a w rezultacie przyniesie później trwałe zubożenie całego polskiego społeczeństwa w porównaniu do innych państw, które rozsądnie wykorzystują swoje szanse rozwojowe i narodowe potencjały.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, na jakich funkcjonują gospodarki wolnorynkowe, kiedy stopa opodatkowania rośnie, rosną też wpływy do budżetu – ale tylko do pewnego poziomu. Przy dalszym zwiększaniu obciążeń podatkowych – wpływy budżetowe maleją. Tak więc w wielu przypadkach zwiększenie obciążeń fiskalnych podatników spowoduje w ogólności zmniejszenie wpływów budżetowych z nich ściąganych.

Natomiast przy stałych, a nawet zmniejszających się stawkach podatkowych można osią- gać coraz większe wpływy budżetowe, jeżeli gospodarka wykazuje odpowiednio wysokie tempo wzrostu. Aby zrównoważyć finanse publiczne, należy ograniczać przede wszystkim wydatki na administrację oraz likwidować bariery i ograniczenia dla przedsiębiorców, żeby mogli oni się bogacić i płacić więcej do budżetu.

Niezależnie od powyższego Stowarzyszenie Podatników w Polsce bezapelacyjnie popiera dążenia opiekunów osób niepełnosprawnych do przyznania im odpowiednich świadczeń socjalnych oraz udzielenia wszelkiej pomocy, którą państwo powinno zapewnić potrzebującym obywatelom.

W związku z pojawieniem się pomysłu nałożenia nowej daniny „solidarnościowej” Stowarzyszenie Podatników w Polsce apeluje do osób pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialnych za kreowanie polityki budżetowej państwa o rozważenie innych możliwości zwiększenia wpływów z danin już istniejących (m.in. zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu).