Odliczenia PIT w 2019 roku

|
Grupa Doradcza KDRC

Wypełniając zeznanie roczne PIT za 2019 rok, podatnicy będą mogli skorzystać z rozmaitych ulg.

Odliczenia od dochodu
Odliczenia od podatku

Ponadto można skorzystać z niektórych nieobowiązujących już odliczeń od podatku, tylko na zasadzie praw nabytych. Poza tym maksymalnie 1% podatku należnego można przeznaczyć w zeznaniu rocznym na wypłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Odliczenia są możliwe tylko przy spełnieniu ustawowych warunków!