Projekt ustawy dot. jednego loginu

|
Grupa Doradcza KDRC

Rada Ministrów przyjęła tzw. ustawę węzłową (projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw).

Przewiduje ona wprowadzenie jednego, spójnego loginu / identyfikatora, który docelowo umożliwi korzystanie ze wszystkich cyfrowych usług administracji rządowej. Co ważne, wprowadzono również regulacje, które będą stanowiły podstawę prawną do funkcjonowania publicznej aplikacji mobilnej – „mDokumenty”.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkami: