Kilka wskaźników gospodarczych

|
Grupa Doradcza KDRC

6,6% – tyle wyniosło bezrobocie w marcu br. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z lutym. W ubiegłym roku stopa bezrobocia była o 1,4 pkt. proc. wyższa i wynosiła 8%.

 

4,4% – tyle w lutym br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. Podobnie w marcu. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1 %. Polska utrzymuje się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wyniosło 6 mln 205,3 tys. osób. To o 3,7% więcej niż przed rokiem. Na tym jednak nie koniec. Wzrosło też przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 4886,56 zł. Było więc wyższe o 6,7% niż rok temu.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (czyli inflacja) w marcu 2018 roku spadły o 0,1 proc. w porównaniu z lutym br. W porównaniu z marcem 2017 roku ceny wzrosły o 1,3 proc.

Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-luty 2018 roku (wg wstępnych danych GUS z 13 kwietnia 2018 roku), to w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2018 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 6 proc., do blisko 33,6 mld EUR, a import o 9,5 proc., do ok. 34,4 mld EUR. W rezultacie odnotowaliśmy deficyt w wysokości 0,86 mld EUR wobec nadwyżki 0,22 mld EUR przed rokiem.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2018 roku była o 1,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Wynik jest zbliżony do oczekiwań MPiT formułowanych przed miesiącem. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w marcu wzrosła o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło: dochody 88,5 mld zł, tj. 24,9 % wydatki 85,3 mld zł, tj. 21,5 % nadwyżka 3,1 mld zł

W 2017 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1,7 proc. PKB.

W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 24,7 mln EUR (104,2 mln PLN), odsetki – równowartość 188,0 mln EUR (795,3 mln PLN).