Danina solidarnościowa przyjęta przez parlament

|
Grupa Doradcza KDRC

Nowa ustawa ustanawia Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Wprowadza też daniny solidarnościowe oraz obowiązkową składkę z części składki Funduszu Pracy będące podstawami finansowania Funduszu.

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przewiduje utworzenie nowego funduszu, który ma przynieść dodatkowe 2 mld zł rocznie na przezwyciężenie barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami pełnienie ról społecznych.

Głównym źródłem przychodów funduszu ma być obowiązkowa składka stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także podatek od dochodów najlepiej zarabiających osób fizycznych, w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Od przyszłego roku dodatkowy podatek zapłaci więc ok. 21 tys. osób. Nowe przepisy krytykuje samorząd doradców podatkowych – poinformował na portalu prawo. pl red. Krzysztof Koślicki. KRDP zwraca uwagę m.in., iż nowy podatek narusza zasadę sprawiedliwości opodatkowania, wyrażoną w art. 84 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

Głównym źródłem przychodów funduszu ma być obowiązkowa składka stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także podatek od dochodów najlepiej zarabiających osób fizycznych, w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy.

Wątpliwości KRDP wzbudziły przede wszystkim skutki, jakie będzie miało wprowadzenie ustawy i regulowanej nią instytucji daniny solidarnościowej na umowy międzynarodowe zawarte przez Polskę w sprawach unikania podwójnego opodatkowania. Państwo polskie będzie zmuszone uznać daninę solidarnościową za podatek dochodowy i jako taki zakomunikować go państwom, z którymi związane jest umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Skutkiem braku powiadomienia byłaby niemożność odliczenia daniny solidarnościowej w kraju rezydencji podatkowej, a zatem skutkiem byłyby dodatkowe koszty inwestycji zagranicznych w Polsce. Sama zresztą informacja o kolejnym podatku dochodowym będzie negatywnym sygnałem” – poinformował portal infor.pl.