Cotygodniowy przegląd prasy (t15)

|
Grupa Doradcza KDRC

Nowelizacja Polskiego Ładu – zmiana formy opodatkowania będzie możliwa w trakcie roku

Wiceminister finansów poinformował, że przedsiębiorcy którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu lub podatku liniowego, będą mogli zmienić decyzję i rozliczyć się według skali podatkowej.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem będą mieli dwie możliwości:

  • będą mogli zmienić formę opodatkowania w odniesieniu do całego roku po jego zakończeniu, do 30 kwietnia, gdyż taki będzie nowy termin ich rocznego rozliczenia, albo
  • już od 1 lipca br, wtedy będą musieli o tym poinformować organy do 22 sierpnia br.

Konsekwencją zmiany formy opodatkowania po zakończeniu roku będzie zmiana w odniesieniu do dochodów uzyskanych za cały 2022 r. Konieczne będzie założenie księgi przychodów i rozchodów za cały rok. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na przejście z ryczałtu na zasady ogólne od 1 lipca br. – za pół roku zapłaci ryczałt, zaś za drugie pół roku zapłaci PIT według skali.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy na 2022 r. wybrali podatek liniowy, będą mogli zmienić zdanie i wybrać opodatkowanie według skali po zakończeniu roku. Swoją decyzję będą mogli zgłosić w swoim zeznaniu rocznym. Zmiana formy pozwoli im na skorzystanie z kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem.

Liniowcy nie będą mieli możliwości przejścia na ryczałt. Również osoby, które wybrały opodatkowanie w formie skali podatkowej na 2022 r., nie będą mogły zmienić swojej decyzji.

TSUE wytyka błąd fiskusowi w rozumieniu pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności

Trybunał Sprawiedliwości UE 7 kwietnia 2022 r. wydał wyrok w sprawie rumuńskiej spółki świadczącej usługi na rzecz niemieckiej spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej. Spółka rumuńska nie doliczała do swoich usług podatku VAT, wychodziła bowiem z założenia, że świadczy usługi na rzecz podmiotu mającego siedzibę poza Rumunią.

Organy podatkowe w Rumuni doszły do jednak wniosku, że personel i zaplecze techniczne spółki, które są niejako do dyspozycji zagranicznego podmiotu, tworzą w Rumunii stałe miejsce prowadzenia działalności dla niemieckiej spółki. W opinii organów rumuńska Spółka świadczy usługi na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności niemieckiej spółki, które powstało w Rumunii. Zatem do faktur za świadczone usługi powinien być doliczany podatek VAT.

TSUE zwrócił jednak uwagę na błąd w rozumowaniu organów podatkowych. Wymogiem powstania stałego miejsca prowadzenia działalności jest posiadanie wystarczającego zaplecza, które pozwoli na odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych na rzecz tego stałego miejsca. Jest to warunek kluczowy, w kontekście którego TSUE zawarł uwagę, iż „to samo zaplecze nie może być wykorzystywane jednocześnie do świadczenia i odbioru tych samych usług”.

W pewnych okolicznościach jest możliwe, aby zaplecze personalnego i technicznego danej spółki tworzyło stałe miejsca prowadzenia działalności innej spółki. Jednak nie jest to jeszcze wystarczające, aby wystąpiło opodatkowanie. Zaplecze powinno być wystarczające do odbioru usług, ale usług świadczonych przez inny podmiot, bowiem to samo zaplecze nie może po prostu świadczyć usług dla samego siebie.

Jeśli to stanowisko TSUE zostanie przyswojone przez polskie organy podatkowe i sądy, które do tej pory miały takie samo stanowisko, co organy rumuńskie, to możemy liczyć na pozytywną zmianę w podejściu organów do stałego miejsca prowadzenia działalności przez zagraniczne podmioty.