6 miesięcy „ulgi na start”

|
Grupa Doradcza KDRC

Jak liczyć okres 6 miesięcy w ramach korzystania z „ulgi na start”?

Można skorzystać z „ulgi na start”, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:

  • podejmie się działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
  • nie będzie się wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robił o się dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

W okresie korzystania z „ulgi na start” podlega się obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Opłaca się więc składki tylko na to ubezpieczenie. Z „ulgi na start” można korzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględnia ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli natomiast rozpocznie działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczy od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Przykład:

Pan Jan rozpoczął działalność gospodarczą od 7 maja 2018 r. Spełnił on warunki do skorzystania z ulgi na start. 6 miesięcy, za które nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 30 listopada 2018 r.

Nie da się przedłużyć ulgi na start, jeśli się zawiesi działalność w czasie korzystania z tej ulgi.

Przykład: Pani Janina rozpoczęła działalność gospodarczą 4 maja 2018 r. Spełniła ona warunki do skorzystania z ulgi na start. Jednakże od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. zawiesiła działalność. Po jej wznowieniu będzie ona mogła korzystać z ulgi jeszcze przez 4 miesiące kalendarzowe.