Dobre zrozumienie i zastosowanie prawa czyni je najlepszym partnerem Twojego biznesu

Świadcząc pomoc prawną gwarantujemy sprawne i profesjonalne wsparcie dostosowane do oczekiwań Klienta. Doradzając naszym Klientom zapewniamy bezpieczeństwo prawne zarówno w bieżącym jak i doraźnym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z radcami prawnymi i adwokatami umożliwia nam jednoczesne świadczenie kompleksowej pomocy prawnej i podatkowej zabezpieczając trwałość i rentowność biznesu Klienta. Naszą ofertę kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych Klientów.

Oferujemy świadczenie pomocy prawnej obejmującej polskie i międzynarodowe regulacje, m.in.:

  • doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych (m.in. zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej, forma prawna prowadzonej działalności, prawne i podatkowo-rachunkowe due dilligence, umowy spółek, regulaminy organizacyjne, regulaminy zarządu i rady nadzorczej, kształtowanie relacji właścicielskich i nadzorczych, uchwały organów władz spółek, pełnomocnictwa);
  • doradztwo w zakresie dziedziczenia, przekształcania, łączenia, podziałów podmiotów gospodarczych (m.in. zmiana formy prawnej, przygotowanie wewnętrznych dokumentów organizacyjnych – uchwały, umowy, plan przekształcenia, rejestracja w KRS, projektowanie nowych struktur organizacyjnych);
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, rozwiązywanie stosunku pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, reprezentacja w postępowaniu sądowym również karno-skarbowym, reprezentacja w postępowaniach przed ZUS, Urzędem Skarbowym),
  • postępowanie administracyjne (m.in. przygotowanie kompleksowej dokumentacji oraz reprezentowanie w postępowaniach o uzyskanie koncesji, licencji i zezwoleń, odwołania od decyzji/postanowień administracyjnych);
  • postępowanie egzekucyjne i windykacyjne (m.in. wezwania do zapłaty, postępowania negocjacyjne, postępowania sądowe o dochodzenie spłaty należności, postępowanie egzekucyjne – wniosek o wszczęcie postępowania);
  • transakcje w zakresie obrotu nieruchomościami (m.in. doradztwo administracyjno-prawne przy realizacji inwestycji, due diligence stanu prawnego nieruchomości, opracowanie ofert przetargowych, umowy najmu, umowy dzierżawy, reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej);
  • umowy (przygotowywanie projektów umów, opiniowanie umów, przygotowanie wzorców umów w bieżącej działalności przedsiębiorcy, opinie prawne, analiza umów związana z identyfikacją ryzyk prawno-podatkowych).