Optymalizacja podatkowa należy do najważniejszych obszarów zainteresowań przedsiębiorców.

Doświadczenie i wiedza naszych pracowników oraz współpracujących z nami specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam wspierać Klientów we wszystkich aspektach działalności związanych z prawem podatkowym. Pomagając zarówno w bieżącej działalności, jak i rozwiązywaniu problemów, staramy się uświadamiać jak ważne są działania związane z optymalizacją obciążeń podatkowych i przepływów pieniężnych. Profesjonalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb doradztwo podatkowe ma na celu wesprzeć rozwój firmy i zapewnić przewagę nad konkurencją.

Świadczymy zarówno kompleksową obsługę doradczo-prawną, jak i poszczególne usługi specjalistyczne. Pomagamy w zakresie:

 • zakładania podmiotów gospodarczych,
 • tworzenia i rozliczania podatkowych grup kapitałowych,
 • kwalifikacji kosztów i przychodów,
 • odpowiedniego wykorzystania ulg i zwolnień podatkowych,
 • analizy rozliczeń i ryzyka podatkowego,
 • przekształceń własnościowych, również międzynarodowych,
 • oceny zgodności systemu księgowego z istniejącymi regulacjami prawa podatkowego,
 • interpretacji przepisów prawno-podatkowych
 • sporządzenia wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 • przygotowania dokumentacji cen transferowych,
 • fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w tym analizy przejmowanego podmiotu Due diligence,
 • postępowań likwidacyjnych, upadłościowych i naprawczych.

Naszym Klientom oferujemy również zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz reprezentację przed organami kontroli podatkowej oraz ZUS.