Regularna kontrola sprawozdań finansowych to nie tylko obowiązek, lecz także wartościowe źródło informacji.

Dzięki połączeniu wiedzy i umiejętności biegłych rewidentów, doradców podatkowych i prawników, oferujemy unikalną usługę kompleksowego audytu finansowego firmy. W dowolnym momencie roku obrotowego możemy wykonać całościową ocenę poprawności dokumentów księgowych w firmie, dostarczając pełny obraz funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwie. Nasza usługa to nie tylko przegląd i badanie sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z obowiązującymi normami prawa polskiego i międzynarodowego. Audyt to również doskonałe źródło informacji dla zarządu, na temat efektywności i skuteczności działania poszczególnych procesów wewnątrz firmy.

W oparciu o przeprowadzoną kontrolę możemy również zaoferować pomoc w zakresie:

  • tworzenia planów kont i zasad rachunkowości,
  • spójności kontroli wewnętrznej i raportowania finansowego,
  • odpowiedniego ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach.

Audyt może zostać na życzenie Klienta rozszerzony o badanie poprawności oraz efektywności ekonomicznej i podatkowej systemów organizacyjnych w firmie. Zdiagnozowane nieprawidłowości pomagamy usprawnić, przedstawiając różnorodne możliwości optymalizacyjne.

Usługa dostarczana w ramach współpracy z: