Zawód doradcy podatkowego należy do zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich charakteryzuje się nieustanną ścisłą kontrolą  nie tylko kwalifikacji specjalisty i jakości oferowanych przez niego usług, lecz również bezwzględnym przestrzeganiem etyki zawodowej. Wyjątkowe obostrzenia dotyczące profesji determinują korzyści wynikające z wykorzystania jego usług.

Każdy doradca podatkowy nadzorowany jest przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, która dba o należyte wykonywanie zawodu. Jest on również ściśle regulowany przepisami prawa, określającymi szereg wymogów, które należy spełniać, by go wykonywać. Obejmują one nie tylko posiadanie wyższego wykształcenia i szereg egzaminów sprawdzających zakres wiedzy kandydatów, lecz również praktykę zawodową określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów. Działalność każdego doradcy jest również obowiązkowo objęta ubezpieczeniem.

W zawodzie doradcy podatkowego szczególny nacisk położony jest na pełen profesjonalizm. Doskonała znajomość prawa podatkowego oraz bezbłędność w jego interpretacji jest jego bezwzględnym obowiązkiem. Wszystkie zmiany oraz niejasności muszą być dla niego w pełni zrozumiałe, włącznie z ich praktycznym zastosowaniem. Te formalne i ściśle przestrzegane wymagania gwarantują wyjątkową skuteczność oferowanych przez nich usług.

Zarówno doradca podatkowy jak licencjonowany księgowy mają prawo do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. To co odróżnia te dwa zawody, to potwierdzenie kompetencji doradcy podatkowego w zakresie udzielania porad, wyjaśnień i opinii dotyczących prawa podatkowego oraz przygotowywania umów. Największą jednak różnicę stanowi prawo do reprezentowania Klienta w postępowaniach organów podatkowych wszystkich instancji oraz przed Sądem Administracyjnym, której księgowi nie mają.

Warto zaznaczyć, że tylko niewielka część osób oferujących doradztwo w zakresie prawa podatkowego, może się tytułować doradcą podatkowym. Porady w tym zakresie uzyskać można od różnych specjalistów, w tym księgowych. Podobnie jak porady prawnej może udzielić urzędnik.

Powrót