BIULETYN 03/2018

Zwracamy szczególną uwagę na następujące tematy:

  1. Proponowane zmiany dot. odpisów amortyzacyjnych i nie tylko;
  2. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczenia od podatku;
  3. Podatnicy VAT powinni fakturować obrót nową elektroniką;

Pobierz biuletyn na Marzec 2018

Powrót