Nowoczesna rachunkowość to nie tylko prowadzenie ksiąg

Opierając się na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu udzielamy profesjonalnego wsparcia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu niezbędnej dokumentacji księgowej, w zgodzie z przepisami zarówno prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Dzięki wszechstronnej wiedzy i skrupulatności naszych specjalistów, Klienci mogą skoncentrować się na budowaniu i rozwoju własnej firmy, nie martwiąc się zawiłościami prawa.

W naszej ofercie znajduje się kompleksowy outsourcing księgowości, jednorazowe lub okresowe usługi wspierające funkcjonowanie istniejącego działu księgowości w firmie Klienta, a także nadzór księgowy doradcy podatkowego, będący alternatywą funkcji pełnionej w firmie przez głównego księgowego. Zgodnie z życzeniem Klienta, prowadzimy we własnym zakresie lub sprawdzamy poprawność, prowadzonych przez innych księgowych, Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów oraz Ksiąg Handlowych.

Przygotowujemy również:

  • Politykę Rachunkowości i Zakładowy Plan Kont,
  • roczne sprawozdania finansowe,
  • zeznania roczne,
  • deklaracje skarbowe,
  • sprawozdania i raporty dla zewnętrznych instytucji takich jak Urząd Skarbowy, GUS, NBP,
  • analizę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym badania porównawcze (benchmarketing),
  • analizę finansową.

W ramach nadzoru księgowego wykonujemy comiesięczny przegląd ksiąg w siedzibie Klienta, w ramach którego dokonywana jest weryfikacja zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi. Łączy to zalety usługi outsourcingowej i prowadzenia księgowości w siedzibie firmy, pozwalając zachować pełną kontrolę nad prowadzoną rachunkowością oraz szybką weryfikację ewentualnych nieprawidłowości w jej wykonywaniu.