Outsourcing usług kadrowo-płacowych umożliwia sprawne zarządzanie kosztami pracowniczymi.

Wiemy jak ważny dla każdej firmy jest obszar spraw pracowniczych. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z usług outsourcingu kadrowo-płacowego. Nasi Klienci bardzo cenią sobie współpracę w tym obszarze, zwracając szczególną uwagę na brak obciążeń związanych z bieżącym śledzeniem zmian w prawie pracy i przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Oferując usługę kadrowo-płacową zobowiązujemy się do poufności, zapewniając sprawne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczenia pracownicze. Pomagamy i reprezentujemy Klientów w czasie kontroli ZUSu czy Inspekcji Pracy. Nasza usługa jest wsparciem dla Firmy w całym procesie zatrudnienia pracownika, od momentu przyjęcia do pracy, aż po zakończenie współpracy.

W ramach świadczonej usługi outsourcingu kadrowo-płacowego wykonujemy m.in. następujące czynności:

  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych, nadzór nad terminami badań okresowych, szkoleń BHP,
  • sporządzanie i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich),
  • naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie rozliczeń umów cywilno-prawnych,
  • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych i deklaracji rozliczeniowych, przekazywanie ich do ZUSu,
  • obsługa nowej platformy elektronicznej ZUS PUE,
  • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji rocznych PIT ,
  • przygotowywanie sprawozdań do GUSu i deklaracji PFRON,
  • w sytuacjach problemowych udzielamy wsparcia prawnego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • wszelkie inne dodatkowe czynności, które są niezbędne aby ten obszar kadrowo-płacowy funkcjonował prawidłowo