W numerze między innymi:

  1. Planowane ułatwienia dla MŚP w dochodzeniu wierzytelności
  2. Niższe składki ZUS dla mikroprzedsiębiorstw
  3. Zmiana ustawy o transporcie drogowym
  4. Zasady rządzące zwrotem towaru w sklepach internetowych

Pobierz biuletyn

Powrót